Różnice między oczyszczalnią biologiczną, a ekologiczną

Oczyszczalnie ścieków to niezbędne elementy infrastruktury, które pozwalają na utrzymanie czystości wód i ochronę środowiska. Wyróżniamy nowoczesne rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków, takie jak oczyszczalnia biologiczna czy ekologiczna. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze różnice między nimi. Zapraszamy do lektury wpisu.

Procesy oczyszczania ścieków - oczyszczalnia biologiczna a ekologiczna. Najważniejsze różnice

Oczyszczalnia biologiczna wykorzystuje naturalne procesy biologiczne do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Występują w niej specjalne komory, w których rozwijają się bakterie i mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład substancji organicznych. Proces ten przebiega w dwóch etapach – najpierw zachodzi tlenowe rozkładanie związków organicznych przez bakterie, a następnie procesy beztlenowe, które prowadzą do wytworzenia metanu i dwutlenku węgla. Osad powstający podczas oczyszczania jest usuwany i może być wykorzystany jako nawóz. Nasza firma zapewnia oczyszczalnie biologiczne w Pilicy i okolicach, zapewniając klientom najbardziej wydajne i skuteczne rozwiązania. 

W przypadku oczyszczalni ekologicznej, ścieki odpływają z osadnika do drenażu rozsączającego - jest to układ podziemnych drenów równomiernie wprowadzających wstępnie podczyszczone ścieki do gruntu, gdzie następuje ich dalsze tlenowe oczyszczanie. Ścieki wprowadzone do porowatego gruntu, osadzają się na powierzchni jego cząstek i powodują intensywny rozwój tzw. błony biologicznej. Mikroorganizmy tlenowe tworzące tą błonę oczyszczają ścieki poprzez włączenie znajdujących się w nich substancji do własnych biochemicznych procesów życiowych. W wyniku tych procesów następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska proste związki nieorganiczne. Dzieje się to w sposób naturalny i przyjazny dla środowiska, dzięki czemu oczyszczona woda może swobodnie przesączać się do wód gruntowych, nie stwarzając ryzyka ich zanieczyszczenia. Po zakończeniu doczyszczania drenażowego, woda pościekowa infiltruje przez niżej położone warstwy gruntu rodzimego i zasila zasoby wód gruntowych.